WRCWRC wil historische steden weerbaarder maken tegen hevige regenval. Historische steden zijn dichtbebouwd, de oppervlaktes zijn grotendeels verhard, sommige openbare ruimtes geniieten bescherming als historisch erfgoed en er is (vaak) geen ruimte voor ondergrondse waterbuffering. Dat maakt het extra moeilijk om te interveniëren in historische steden is vaak niet evident, omdat die

WRC gaat niettemin de dubbele uitdaging aan met een reeks duurzame fysieke/zichtbare interventies en uitgekiende maatregelen regenwater beter op te vangen en af te voeren die tegelijk ook de kwaliteit van de ruimte, biodiversiteit, waterkwaliteit, het welbevinden van inwoners... vergroten. Het ontwikkelt verder een WRC gids en zet een collaboratief netwerk op tussen publieke (lokale overheden) en private belanghebbenden (inwoners, KMO's, NGO's) om blijvend innovatieve maatregelen te stimuleren.

In Vlaanderen zijn verschillende pilootsites in Mechelen (heropenen en optimaliseren Binnendijle als buffer en afwatering voor regenwater, locatie voor meer natuur en rustpunten in de binnenstad...) en Brugge (aanpassingen aan de Reien en Koning Albert-I park, gerichte aanplantingen van bomen doorheen de stad...) betrokken.

Verwante projecten

Tijd voor actie: detailhandel Beernem

  • EFRO-Vlaanderen
  • kmo ondersteuning, ondernemerschap, stedelijke ontwikkeling
Lees meer

De bedrijvige kern

  • EFRO-Vlaanderen
  • ondernemerschap, stedelijke ontwikkeling
Lees meer

Straat in het vizier

  • EFRO-Vlaanderen
  • ondernemerschap, stedelijke ontwikkeling
Lees meer

F2AGRI (effluent to agriculture)

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • afvalwater, agro-food, innovatie, waterkwantiteit, waterbeheer, waterkwaliteit
Lees meer

Financiële info

Projectleider

Plymouth City Council (Verenigd Koninkrijk)

Vlaamse partners

Stad Mechelen, Katholieke Hogeschool VIVES Noord, Stad Brugge, Katholieke Hogeschool Vives Zuid, De Vlaamse Waterweg NV

Periode

25-11-2016 tot 31-03-2020

Thema

klimaatverandering, stedelijke ontwikkeling, waterbeheer, waterkwantiteit

Prioriteit

Bevorderen van klimaatadaptatie, risicopreventie en -beheer

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen