ZEM Ports NSZEM Ports NS, ‘Zero Emission Ports North Sea’, wil het gebruik vergemakkelijken van emissievrije brandstoffen (elektrisch en waterstof) in de havens en maritieme sector van het Noordzeegebied. Het project schetst de maatregelen die havens moeten nemen om emissievrije schepen te ondersteunen en in staat te stellen effectief te opereren. De projectpartners richten zich op de integratie van emissievrije brandstoffen in de tankinfrastructuur van havens en lokale energiesystemen, evenals op energieopslag in havens en aan boord.

Het project zal tankinfrastructuur voor schepen ontwikkelen, maar ook training voor de bemanning van emissievrije schepen en voor personeel die de bijbehorende infrastructuur gebruiken. Het zal praktische oplossingen aanleveren die havens moeten nemen om op grotere schaal elektrische schepen en andere havengebruikers te bedienen. Daarnaast zal ZEM Ports NS onderzoeken hoe waterstofproductie, het leveren van brandstof aan schepen (bunkeren) en de opslag voor waterstofbrandstofcellen ideaal ontwikkeld zouden kunnen worden om te komen tot meer waterstofschepen.

Verwante projecten

Slim cocreëren

  • EFRO-Vlaanderen
  • innovatie, zorg en gezondheid, zorginnovatie
Lees meer

H2Share

  • INTERREG Noordwest-Europa
  • koolstof arme economie, transport & logistiek, waterstof
Lees meer

Drone Innovations

  • EFRO-Vlaanderen
  • e-mobiliteit, innovatie
Lees meer

CrossRoads 2

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • innovatie, kmo ondersteuning, ondernemerschap, voucher projecten
Lees meer

Financiële info

Projectleider

University of Southern Denmark (Denemarken)

Vlaamse partners

Haven Oostende

Periode

02-09-2019 tot 31-03-2023

Thema

e-mobiliteit, havens, innovatie, koolstof arme economie, transport & logistiek, vaardigheden, vaartuigen, waterstof

Prioriteit

Bevorderen van duurzaam vervoer en het wegnemen van knelpunten in sleutelinfrastructuur

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen