AVATAR

AVATAR heeft tot doel om emissievrije geautomatiseerde schepen in te zetten bij het vervoer op binnenwateren. Via deze schepen wordt frequent vervoer mogelijk tussen de stedelijke ‘consolidatiecentra’ buiten de stad en de binnenstedelijke hubs. De nadruk ligt hierbij op goederen in pallets en afvalteruggave.

De gemiddelde externe kosten (congestie, ongevallen, luchtverontreiniging, klimaat, geluid, ...) voor het wegvervoer is immers veel hoger dan voor de binnenvaart (TUDelft, 2018). Toch zijn schepen, in vergelijking met stedelijk goederenvervoer, momenteel economisch niet rendabel, bijvoorbeeld door hoge kosten voor de bemanning van schepen. Meer automatisering is van cruciaal belang om op deze schaal een duurzame en economisch levensvatbare toekomst te garanderen.

Het AVATAR-project gaat deze uitdagingen aan door het ontwikkelen, testen en beoordelen van geschikte technologieën en bedrijfsmodellen voor stedelijke autonome emissievrije binnenvaart. Hierdoor ontsluit het project het economische potentieel van stadsschepen en bijbehorende waterwegen, vergroot het de beschikbare oplossingen voor volledige-cyclusautomatisering en zet het een duurzaam supply chain-model op voor stedelijke goederendistributie en afvalteruggave.

Verwante projecten

Logo Efro Eu

Op Slag Energierijk

  • EFRO-Vlaanderen
  • hernieuwbare energie productie, kmo ondersteuning, koolstofarme economie
Meer lezen
PECS

PECS

  • INTERREG 2 Zeeën
  • havens, hernieuwbare energie opslag, hernieuwbare energie productie, koolstofarme economie
Meer lezen
Thriving Streets

Thriving Streets

  • INTERREG URBACT
  • e-mobiliteit, klimaat adaptatie, stedelijke ontwikkeling, transport & logistiek
Meer lezen
SeaBioComp

SeaBioComp

  • INTERREG 2 Zeeën
  • biogebaseerde economie, biomassa, circulaire economie, koolstofarme economie
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 1.890.041

Projectleider

POM Oost-Vlaanderen

Partners

E. Van Wingen NV, Katholieke Universiteit Leuven, Opleidingscentrum voor Hout en Bouw vzw

Periode

01-05-2020 tot 30-06-2023

Thema

afvalbeheer, autonome voertuigen, koolstofarme economie, stedelijke ontwikkeling, transport & logistiek, vaartuigen

Prioriteit

Bevorderen van duurzaam vervoer en het wegnemen van knelpunten in sleutelinfrastructuur

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen