CCC - Concrete Circularity Center

CCC heeft als basisdoel de kloof te dichten tussen de in Vlaanderen aanwezige technologische en wetenschappelijke kennis en expertise inzake duurzaam beton en de brede sector, vanuit de vaststelling dat de markt die knowhow onvoldoende capteert en daaruit volgend onvoldoende integreert in een effectief duurzaam betongebeuren. 

Via het project wordt invulling gegeven aan een onderzoek, testing en demonstratie voor beton met lage milieu-impact, houdende: 

- een wetenschappelijke begeleiding met state-of-the-art (labo-)infrastructuur (de infrastructuur zelf is voorwerp van P1448, aangevuld met bestaande infrastructuur vd wetenschappelijke partners), met een sterke vermindering vd doorlooptijd voor de evaluatie vd gebruiksgeschiktheid v circulaire materialen voor beton tot gevolg;

- een demonstratiewerking waarbij aannemers en andere bouwactoren concrete voeling kunnen krijgen met verschillende materialen en technologieën voor circulair beton en met de kwaliteit vd eindproducten, essentiële voorwaarde om de eindklant te overtuigen, basisvoorwaarde voor de producent om het productieproces te vergroenen;

- een ‘kennis-pooling’ en doorlichting vd veelheid aan beschikbare informatie, incl. aanvulling via bv. publicatie v artikels in vakliteratuur, handleidingen, ...

- een adviseerdienst voor het wetenschappelijk begeleiden, documenteren en opvolgen van pilootprojecten met circulair beton in België. Van bepaalde pilootprojecten kan live opvolging gebeuren vd prestaties via een real-time performance monitoring-dashboard. Daarnaast wordt tevens voorzien in een portfolio v in het verleden uitgevoerde pilootprojecten waar circulaire technologieën en/of materialen werden toegepast.

 

Verwante projecten

Open testing- en onderzoeksfaciliteiten voor topsectoren in de West-Vlaamse voedingsindustrie

Open testing- en onderzoeksfaciliteiten voor topsectoren in de West-Vlaamse voedingsindustrie

  • EFRO-Vlaanderen
  • agro-food, innovatie, voedingsindustrie
Meer lezen
Pathacov

Pathacov

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • innovatie, zorg en gezondheid
Meer lezen
ACSELL

ACSELL

  • INTERREG Europe
  • innovatie, ondernemerschap
Meer lezen
DECOM TOOLS

DECOM TOOLS

  • INTERREG Noordzeeregio
  • blauwe groei, circulaire economie, havens, hernieuwbare energie productie, vaartuigen
Meer lezen

Financiële info

Partners

CSTC - WTCB - CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION - WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF, G.B.V. - GROEN BETON VERT, Katholieke Universiteit te Leuven - KU Leuven - Campus Brugge - Wetenschap & Technologie (KHBO), Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen

Periode

01-09-2021 tot 31-08-2023

Thema

circulaire economie, innovatie, materialen

Prioriteit

Bevorderen van de overgang naar een koolstofarme economie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen