CIMAT

De landbouwsector in Vlaanderen en Nederland staat continu onder druk van internationale concurrentie. Tot nu toe is schaalvergroting het antwoord om de efficiëntie te verbeteren. Het beschikbare landbouwareaal in Vlaanderen en Nederland is echter veeleer kleiner en meer gefragmenteerd dan in de buurlanden Duitsland en Frankrijk. In de zoektocht naar meer efficiëntie worden voor deze dichtbevolkte regio’s de grenzen van de schaalvergroting sneller bereikt. Een andere manier om efficiënter te landbouwen is door mechanisatie. Hierbij krijgen landbouwmachines meer geïnstalleerd vermogen zodat de bewerking- of verwerkingssnelheid wordt vergroot. Deze trend leidt tot grotere, duurdere en zwaardere diesel-aangedreven machines die taak-specialistisch zijn. Traditioneel gaan schaalvergroting en toenemende mechanisering gepaard met elkaar, maar deze strategie biedt geen oplossing voor kleinere land- en tuinbouwbedrijven in de regio, die zich richten op de bio-teelt of op specifieke niches (groente, fruit, kleinfruit, boomteelt). Zulke kleinschalige bedrijven zijn vooral gebaat bij kleinere machines die voor diverse doeleinden inzetbaar zijn. Daarnaast is er vanuit het besef dat de landbouw moet verduurzamen een sterke beweging om landbouwactiviteiten in het ecosysteembeheer te integreren. Dit uit zich in een minimaal gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, het minimaliseren van de bodemverdichting, en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Dit project biedt een directe oplossing voor de kleinschalige landbouwteelt met de ontwikkeling van diverse systeemconcepten en een prototype van een kleine, semi-autonome trekker die multi-inzetbaar is voor diverse landbouwtaken. Hierbij worden innovatieve technologieën toegepast zoals elektrische aandrijving, robotsystemen en sensoren. Het prototype kan bijvoorbeeld ingezet worden voor mechanische onkruidbestrijding, inzaaien, niet-kerende grondbewerking, bemesting en het oogsten van teelten.

Verwante projecten

Innocastle

Innocastle

  • INTERREG Europe
  • erfgoed, innovatie, toerisme
Meer lezen
SalFar

SalFar

  • INTERREG Noordzee
  • agro-food, innovatie
Meer lezen
ZORO: Zorgroute Arbeidsmarkt

ZORO: Zorgroute Arbeidsmarkt

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • arbeidsmarkt, innovatie, zorg en gezondheid
Meer lezen
Logo Efro Eu

Impulse2Innovate

  • EFRO-Vlaanderen
  • ecosysteem beheer, innovatie
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 1.680.189

Partners

Compas Agro, Delphy BV, EV ILVO, Inagro vzw, Katholieke Universiteit Leuven, Octinion bvba, Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant, Proefcentrum Fruitteelt vzw, Provincie Vlaams-Brabant, Stichting ter exploitatie van de Proefboerderij Rusthoeve, University College Roosevelt, Vanhoucke Machine Engineering

Periode

01-11-2019 tot 30-10-2022

Thema

gewasbescherming, innovatie, koolstofarme economie

Prioriteit

Bevorderen van de overgang naar een koolstofarme economie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen