REMARCO

Na tientallen jaren in het zeewaterbeheer bevinden munitiegranaten uit wereldoorlogen zich in verschillende stadia van afbraak. Rond oorlogswrakken en stortplaatsen zijn lekkende giftige en kankerverwekkende verbindingen gevonden. Afgezien van het risico van ongecontroleerde explosies, troffen monsters genomen tijdens mariene expedities en laboratoriumanalyses ook gelekte giftige verbindingen aan in biota die de gezondheidsschade van blootgestelde organismen verklaarden. Deze resultaten leiden tot bezorgdheid over de voedselveiligheid op zee. Er is geen gemeenschappelijke systematische aanpak voor het beoordelen of implementeren van de controle- en herstelmaatregelen die nodig zijn om de gevaren te beperken. Deze gevaren stoppen niet bij de grenzen en vereisen een strategie met een transnationale dimensie, waarbij van de analytische benadering van het Noordzeewrakkenproject wordt overgestapt op sanering.

REMARCO streeft ernaar vervuiling te verminderen en bij te dragen aan de bescherming van mariene ecosystemen door: - het vergroten van de capaciteit van autoriteiten met een gesystematiseerde risicobeoordelingsstrategie binnen de MFSD en een verbeterde methodologie, - het bevorderen van de toepassing van transnationaal gevalideerde, op afstand bediende en geautomatiseerde oplossingen voor Noordzee regio-autoriteiten en supranationale instanties om risico's te bewaken en te herstellen, - een gedragsverandering van verantwoordelijke belanghebbenden bevorderen die leidt tot de verbetering van beleidsinstrumenten. 

Om de voorgestelde verandering te realiseren, structureren we het werk in experimentele ontwikkelingsactiviteiten, onderzoek & laboratoriumanalyse van toxische verbindingen, testoplossingen op geselecteerde locaties, strategieën en beleidsaanbevelingen, promotie- en lobbyactiviteiten om beleidsmakers te bereiken. 

Het REMARCO-consortium bestaat uit: 
  • een multidisciplinair partnerschap van universiteiten, onderzoeksorganisaties, staatsagentschappen en particuliere bedrijven om de competenties te versterken die nodig zijn om het werkplan uit te voeren
  • een adviesraad op hoog niveau om de geografische dekking te verbreden en belanghebbenden zoals ministeries en marines erbij te betrekken, zodat de politieke invloed die nodig is voor het projectdoel wordt gewaarborgd en de samenwerking met internationale organisaties zoals OSPAR wordt geïntensiveerd.

Verwante projecten

TRIPLE C

TRIPLE C

  • INTERREG 2 Zeeën
  • klimaat adaptatie, klimaatverandering, waterbeheer
Meer lezen
ALARM FWV

ALARM FWV

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • data, kustzone beheer, lokale overheden, waterbeheer, waterkwantiteit
Meer lezen
PROSPERA

PROSPERA

  • INTERREG Europe
  • biodiversiteit, innovatie, klimaatverandering, stedelijke ontwikkeling
Meer lezen
VEDETTE

VEDETTE

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • biodiversiteit, bodem, ecosysteem beheer, kustzone beheer, lokale overheden, toerisme
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 4.495.127

Projectleider

Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung

Partners

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Vlaams Instituut voor de Zee vzw

Periode

01-07-2023 tot 30-06-2027

Thema

biodiversiteit, kustzone beheer, waterbeheer

Prioriteit

Behoud en bescherming van het milieu en efficiënt gebruik van grondstoffen

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen