Skills Navigator

De Vlaams - Nederlandse Delta is goed voor een tewerkstelling van om en bij de 5 miljoen mensen. Door de digitalisering, automatisering en robotisering van de havensector is er een sterk toenemende vraag naar hogere technische profielen. Dit opent enerzijds ongekende mogelijkheden voor alle economische sectoren in en rond de havengebieden, maar anderzijds stelt dit zowel de arbeidsmarkt als het onderwijs voor grote uitdagingen. Wil de regio zijn positie van voorloper in innovatie behouden, dan moet ze de juiste mensen met de nodige ‘21st century skills’ kunnen leveren. 

De knelpuntenlijsten van VDAB en UWV benadrukken echter het tekort aan technische profielen. Van onderhoudsmecanicien over technicus tot technisch leidinggevende: het blijft voor werkgevers in de regio problematisch om voldoende geschikte arbeidskrachten met een technische achtergrond te vinden. Omdat te weinig jongeren kiezen voor een technische opleiding en door de groeiende vervangingsvraag als gevolg van de vergrijzing wordt de problematiek alleen maar groter. Met de input van 14 partners zorgt ‘Skills Navigator’ voor een optimale match tussen arbeidsvraag en –aanbod. Daarbij legt ze de focus op het opbouwen van de nodige digitale skills van zowel schoolgaande jongeren als (her)intreders op de arbeidsmarkt tussen 16 en 26 jaar. 

Voor de deelnemende havengebieden in de Vlaams - Nederlandse Delta brengt het project de gevraagde skills van nu en de toekomst in beeld. Als basis werd een reviewrapport rond bestaand onderzoek naar 21st century skills opgesteld. Er werd bekeken welke modellen bestaan en welke toepasselijk op onze context. Uit het bestaande onderzoek ontwikkelden we een Skills Navigator model. Dit model werd vervolgens getoetst bij de werkgevers in de havengebieden aan de hand van een vacatureonderzoek, focusgesprekken en een enquête en op basis hiervan licht bijgestuurd.

Werkgevers kunnen daarnaast via verschillende werkgeversarrangementen de brug maken tussen de werkzoekende, de opleiding en de eigen werkvloer. Alle vormen van werkplekleren worden onder de loep genomen, gaande van de werkgever in het leslokaal tot les geven op de werkvloer. Alle deelnemende partners brachten hun best practices naar voor en deze werden opgenomen in een catalogus werkgeversarragementen, die vrij toegankelijk is voor iedere geïnteresseerde. Het stelt geïnteresseerden in werkgeversarrangementen in staat om mits een filter te kiezen welk soort werkgeversarrangement het meest past. Werkgeversarrangementen variëren immers qua doelgroep, mate van engagement, looptijd, kostprijs, .... Vanaf 2019 gaan de partners aan de slag met de good practices van de andere partners aan de slag in de eigen context om hier uit te leren. Gebaseerd op die ervaringen wordt een gedeelde methodologie uitgewerkt voor het opzetten van nieuwe werkgeversarrangementen in de grensregio. 

Tot slot wordt in de 2019 een start gemaakt met het ontwikkelen van een oriënteringstool voor jongeren die hun skills matcht met wat aan de vraagzijde wordt gevraagd. De werkgeversarrangementen worden aan deze tool gekoppeld, om jongeren en werkgevers onmiddellijk instrumenten aan te reiken om een eventuele skillsgap te overbruggen. In een eerste fase werd onderzocht welke tools er reeds zijn, die ook 21st skills screenen. Dit leverde een tabel op met een overzicht dat duidelijk aangaf dat er nogal wat lacunes zijn in het meten van de 21e eeuwse vaardigheden. Het is een uitdaging om met de tool van Skills Navigator alle skills afdoende af te dekken.

Verwante projecten

main_interreg_NS

STORM SAFE

  • INTERREG Noordzee
  • artificiële intelligentie, digitalisering, klimaat adaptatie
Meer lezen
BIOHARV

BIOHARV

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • biogebaseerde economie, innovatie
Meer lezen
LignoValue Pilot

LignoValue Pilot

  • EFRO-Vlaanderen
  • biogebaseerde economie, innovatie, koolstofarme economie, materialen
Meer lezen
COTEMACO

COTEMACO

  • INTERREG Noordwest-Europa
  • industrie 4.0, innovatie
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 3.198.969

Projectleider

Stad Gent, Afdeling Coördinatie

Partners

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Gemeente Rotterdam, Gemeente Terneuzen, Kazi, Portstream, Samenwerking beroepsonderwijs bedrijfsleven, Scalda - Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwassen, Skilliant, Stad Antwerpen, Stichting STC-Group, Thomas More Mechelen - Antwerpen, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)

Periode

01-01-2018 tot 30-06-2021

Thema

arbeidsmarkt, digitalisering, industrie 4.0, innovatie

Prioriteit

Bevorderen van sociale inclusie en investeren in educatie en vorming

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen