Versterken Limburgse bedrijven door innovatie

Het project zet extra in op innovatie-ondersteuning in Limburg om bedrijven en organisaties sneller en beter te laten innoveren met het oog op economische en maatschappelijke meerwaarden, door focus op bepaalde speerpunten en nieuwe acties, aanvullend aan de basiswerking van bestaande actoren.

We focussen in SALK 2.0 op een 4-tal deelprojecten:

1. Versterken van een aantal thematische domeinen, en cross-overs stimuleren naar andere sectoren, ihb. voor de gespecialiseerde maakindustrie, i.s.m. Flanders Make, Sirris en Agoria;  en voor de bouw-milieu-energie sector, i.s.m. Confederatie Bouw Limburg. Deze sectoren passen in het "Versterk" thema van de SALK analyse omdat ze een grote macro-economische impact en tewerkstelling hebben in onze regio. Deze sectoren hebben evenwel nood aan innovatie om de concurrentie te blijven aangaan en om nieuwe tewerkstellingsniches te creëren. 

2. Initiëren en begeleiden van clusters met wortels in Limburg, dwz. zowel economische kleinschalige consortia als innovatieve bedrijfsnetwerken, die op termijn kunnen uitgroeien naar volwaardige clusters passend binnen het nieuwe Vlaamse beleid. We helpen Limburgse bedrijven aansluiting te zoeken met de overige clusters in Vl.

3. Ondersteuning geven aan socio-economische actoren, overheden en andere intermediairen bij hun innovatietrajecten. Zo versterken we ook de band tussen maatschappelijke en economische projecten, met het oog op behoud of versterking van de tewerkstelling bij socio-economische actoren.

4. Strategische valorisatiebegeleiding geven en commerciële innovatie stimuleren bij technologische KMOs en/of traditionele bedrijven. We creëren econ. vervolgacties op eerdere onderzoeksprojecten.

 

Verwante projecten

Microprojecten

Microprojecten

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
Meer lezen
Logo Efro Eu

Ontwikkeling van nieuwe zorgproducten en -diensten door middel van co-creatie en design thinking

  • EFRO-Vlaanderen
Meer lezen
Logo Efro Eu

LocusFocus

  • EFRO-Vlaanderen
Meer lezen
Logo Efro Eu

Schorenshof

  • EFRO-Vlaanderen
Meer lezen

Financiële info

Partners

Innovatiecentrum Limburg, Team Bedrijfstrajecten - Team Bedrijfstrajecten vzw

Periode

01-05-2016 tot 31-12-2019

Prioriteit

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen