ZORO: Zorgroute Arbeidsmarkt

In Vlaanderen werken er meer dan 350.000 zorgprofessionals, in Nederland zijn dat er ruim 1 miljoen. Maar door de stijgende groep ouderen met bijkomende zorgvraag zijn er nog steeds handen te kort. ZORO (Zorgroute Arbeidsmarkt) wil een antwoord bieden op deze uitdagingen. Hoe? Door opleidingsmodules te ontwikkelen voor vier competenties die elke zorgmedewerker zou moeten hebben: interprofessioneel samenwerken, technologische wendbaarheid, intrapreneurship en ethisch handelen. In november 2019 was er de kick-off van ZORO. Partners en geïnteresseerden uit het onderwijs, werkveld en beleid dachten mee na over hoe leermodules rond de vier competenties kunnen ontwikkeld worden. 

Die input uit de praktijk - aangevuld met focusgroepen in Vlaanderen en Nederland én een literatuurstudie - vormde de basis voor het wetenschappelijk onderzoek van Universiteit Antwerpen. Het rapport bevat aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling van de leermodules. Studenten en werknemers uit de zorgsector zullen deze modules vanaf 2020 testen in verschillende settings zodat ze gebruiksklaar zijn tegen september 2022. 

NEXT (SHIFT+N) Interreg Specific Objective 'A better Interreg governance' (Programmes' reflections)

Verwante projecten

Logo Efro Eu

Stroommakelaar Kempen

  • EFRO-Vlaanderen
  • digitalisering, innovatie
Meer lezen
Machining4.0

Machining4.0

  • INTERREG Noordwest-Europa
  • industrie 4.0, innovatie
Meer lezen
Slim cocreëren

Slim cocreëren

  • EFRO-Vlaanderen
  • innovatie, zorg en gezondheid, zorginnovatie
Meer lezen
BioProtect

BioProtect

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • gewasbescherming, innovatie
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 2.005.508

Projectleider

APB Gouverneur Kinsbergencentrum

Partners

Curio, Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwassen educatie, Universiteit Antwerpen, VIVES graduaat Verpleegkunde Kortrijk-Ieper-Brugge, Vives Zuid vzw, Zorggroep Ter Weel

Periode

01-09-2019 tot 31-08-2022

Thema

arbeidsmarkt, innovatie, zorg en gezondheid

Prioriteit

Bevorderen van sociale inclusie en investeren in educatie en vorming

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen